Dezinfekce ozonem je nejpokročilejší, nejúčinnější a environmentálně nejudržitelnější technika, která je v současné době na trhu. Na rozdíl od nejběžnějších dezinfekčních a dezinfestačních metod používaných v posledních desetiletích má ozon výhody ve všech směrech.

Tento plyn je známý je od konce 18. století a je značně využíván v oblasti konzervování potravin a medicíny díky své bezpečnosti a absence vedlejších účinků. Díky nejsilnější oxidační síle v přírodě (je 120krát účinnější než chlor) při odstraňování virů, bakterií a plísní, zajišťuje úspěšnost při více než 99% během několika minut aplikace.

Ozon je zvláště nestabilní plyn, který vzniká reakcí elektrických výbojů s kyslíkem. Charakteristická „vůně deště“ je dána průchodem blesku, který narušuje elektrickou vazbu molekul kyslíku a vytváří ozon. Ve vysokých koncentracích útočí ozón na ochrannou membránu bakterií, ničí je, inhibuje infekční vlastnosti virů a zcela je likviduje.

 

Stejným způsobem, jakým se vytváří, se ozon v krátké době rozpadá a na konci své dezinfekční práce, se vrací do své původní formy, kyslíku, a to je to jediné, co zbyde.

 

 

Po 30 minutách od zásahu je místnost zcela dezinfikována, bez zápachu, toxických zbytků a dobře okysličena, za cenu, ekonomicky i environmentálně, podstatně nižší než při použití chemických látek.