Vynikající sanitační zásah prováděný rychle kvalifikovaným personálem. Následně jsme plánovali týdenní interakce, abychom zajistili maximální hygienu a ochranu před viry.